დომენის რეგისტრაცია

მოიძიეთ თქვენი ახალი დომენის დასახელება. შეიყვანეთ სახელი ან ძირითადი სიტყვა რომ შეამოწმოთ ხელმისაწვდომობა

გთხოვთ შეიყვანოთ ქვემოთ მითითებული კოდი

ვადის გაგრძელება კატეგორიის გათვალისწინებით

დომენი
ახალი ფასი
ტრანსფერი
განახლება
.ge
30.00 GEL
1 წელი
30.00 GEL
1 წელი
30.00 GEL
1 წელი
.com.ge
12.00 GEL
1 წელი
12.00 GEL
1 წელი
12.00 GEL
1 წელი
.edu.ge
12.00 GEL
1 წელი
12.00 GEL
1 წელი
12.00 GEL
1 წელი
.net.ge
12.00 GEL
1 წელი
12.00 GEL
1 წელი
12.00 GEL
1 წელი
.org.ge
12.00 GEL
1 წელი
12.00 GEL
1 წელი
12.00 GEL
1 წელი
.pvt.ge
12.00 GEL
1 წელი
12.00 GEL
1 წელი
12.00 GEL
1 წელი
.school.ge
12.00 GEL
1 წელი
12.00 GEL
1 წელი
12.00 GEL
1 წელი

აარჩიეთ ზემოთ მოცემული კატეგორიიდან.

Web ჰოსტინგის დამატება

შეარჩიეთ Web ჰოსტინგის პაკეტებიდან ერთ ერთი

ჩვენ გთავაზობთ ნებისმიერი ბიუჯეტისთვის განკუთვნილ პაკეტებს

გადახედეთ პაკეტებს ახლავე

დაატრანსფერეთ დომენი ჩვენთან

დაატრანსფერეთ თქვენი დომენი ჩვენთან 1 წლის ვადით*

დომენის ტრანსფერი

* გამორიცხეთ ზოგიერთი უმაღლესი დონის დომენი და უახლოესი განახლებული დომენი