ძვირფასო DOMAIN.GE-ს მომხმარებლებო!

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 17 ივლისის ხელშეკრულებით შპს GIC (ს/კ 401980950) - DOMAIN.GE გადასცემს თავის აქტივებს შპს პროსერვისს, ( ს/კ 204929168 )

თქვენი დომენებისა და ჰოსტინგის სერვისს 2019 წლის 17 აგვისტოდან განახორციელებს შპს პროსერვისი - WWW.PROSERVICE.GE ( ტელ. +995 32 2 43 00 44), რომელიც უზრუნველყოფს თქვენი სერვისების გამართულ მუშაობას. ადნიმისტრატორის ჩანაწერებში რეგისტრატორად Domain.ge-ის ნაცვლად ავტომატურად მიეთითება PROSERVICE LTD.

რეორგანიზაციის გამო 17.07.2019 დან ჩვენს ვებგვერდზე Domain.ge შეუძლებელი იქნება დომენის რეგისტრაციის და ტრანსფერის სერვისის შეკვეთა. გთხოვთ გაითვალისწინოთ აღნიშნული ინფორმაცია თქვენს საქმიანობაში. ამავე დროს, ნებისმიერი პროცედურის გავლა - დომენის რეგისტრაცია და ტრანსფერი, ასევე ჰოსტინგის სერვისის შეკვეთა შესაძლებელი იქნება ვებგვერდზე WWW.PROSERVICE.GE . ასევე გაითვალისწინეთ, რომ 17.08.2019 დან თქვენსა და შ.პ.ს GIC -ს შორის გაფორმებული ონლაინ და ფიზიკური ხელშეკრელებების მხარედ შ.პ.ს GIC-ს მაგივრად წარმოდგენილი იქნება შ.პ.ს პროსერვისი .

ამასთან დაკავშირებით ნებისმიერ საკითხზე დაუკავშირდეთ შპს GIC (ს/კ 401980950) ელ.ფოსტაზე info@domain.ge ან შპს პროსერვისს სამუშაო საათებში ( 10:00 - 18:00 ) ტელეფონის ნომერზე ან წერილობით , ფინანსურ საკითხებზე contact@proservice.ge, ხოლო ტექნიკურ საკითხებზე support@proservice.ge .

გთხოვთ კიდევ ერთხელ გაეცნოთ დომენის მოხმარების წესებსა და პირობებს :

http://proservice.ge/uploads/new_files/domain_regulation_amendments_geo_2019_02_15.pdf

და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას:

http://proservice.ge/uploads/new_files/rules_for_personal_data_processing.geo.pdf

რეორგანიზაციის შემდგომ თქვენს საკონტაქტო ელ.ფოსტებზე გამოგზავნილი იქნება თქვენი პირადი კაბინეტის ახალი ბმულები და პაროლები.

DEAR DOMAIN.GE CUSTOMERS!

PLEASE NOTE THAT IN ACCORDANCE WITH THE JULY 17, 2019 AGREEMENT, GIC LLC (S / 401980950) DOMAIN.GE TRANSFERS ITS ASSETS TO PROSERVICE LLC (S / 204929168)

PLEASE BE INFORMED THAT YOUR DOMAIN AND HOSTING SERVICES WILL BE PROVIDED BY Proservice LLC www.proservice.ge (Tel +995 32 2 43 00 44). IN THE ADMINISTRATOR RECORDS, REGISTRAR WILL BE AUTOMATICALLY RENAMED WITH PROSERVICE LTD INSTEAD OF DOMAIN.GE.

DUE TO REORGANIZATION, FROM 17.07.2019 IT WILL BE IMPOSSIBLE TO ORDER DOMAIN REGISTRATION AND TRANSFER SERVICES ON OUR WEBSITE WWW.DOMAIN.GE

PLEASE NOTE THIS INFORMATION IN YOUR BUSINESS ACTIVITY.

YOU CAN REGISTER, TRANSFER A DOMAIN, AND ALSO PURCHASE THE HOSTING SERVICES FROM THE WEBSITE www.proservice.ge . . ALSO NOTE THAT FROM 17.08.2019 PROSERVICE LLC (S / 204929168) WILL REPRESENT ALL THE ONLINE OR PHYSICAL CONTRACTS SIGNED BETWEEN YOU AND GIC LLC . (S / 401980950)

IN CASE OF QUESTIONS PLEASE CONTACT GIC LLC (S / 401980950) BY EMAIL: INFO@DOMAIN.GE OR PROSERVICE LLC DURING WORKING HOURS ( 10:00-18:00 ) ON A PHONE OR BY EMAIL: CONTACT@PROSERVICE.GE (FINANCIAL DEPARTMENT), SUPPORT@PROSERVICE.GE (TECHNICAL DEPARTMENT).

PLEASE CHECK THE TERMS AND CONDITIONS OF THE USE OF DOMAIN :

http://proservice.ge/uploads/new_files/domain_regulation_amendments_eng_2019_02_15.pdf

AND DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY :

http://proservice.ge/uploads/new_files/rules_for_personal_data_processing.eng.pdf